gratis vårdskolor är svåra att hitta eftersom väldigt få av dem finns, I det här blogginlägget har jag skisserat och diskuterat de fria vårdskolorna och deras antagningskrav.

Sjuksköterskeskolor är nästan lika dyra som medicinska skolor och kostnaden avskräcker många individer som vill komma in i vårdfältet. Men om du gör din forskning innan du överväger att ansöka om antagning till en vårdskola, kommer du att ta reda på att det finns stipendier som du kan ansöka om mot din blivande vårdutbildning.

bortsett från stipendier kan du också leta efter undervisningsfria skolor som erbjuder vårdprogram och även ansöka om dem. Eftersom de är undervisningsfria skolor behöver du inte betala för vårdprogrammet vid respektive institutioner, men du måste se till att skolan erbjuder ett vårdprogram.

ett annat alternativ du kanske vill utforska är gratis vårdskolor, de anses sällan av någon och det beror på att det låter osant att de existerar, och de gör det faktiskt, även om det är väldigt lite och sällsynt, men de finns säkert. I den här artikeln kommer du att gå med mig för att utforska listan över gratis vårdskolor och deras antagningskrav.

är nursing school gratis i Storbritannien?

Sjuksköterskeskolan är inte gratis i Storbritannien, men hemstudenter och EU-studenter betalar mindre varför internationella och icke-EU-studenter betalar högre.

Var Kan jag studera omvårdnad gratis?

de platser du kan studera omvårdnad gratis har sammanställts i detta blogginlägg. Fortsätt läsa …

5 gratis Sjuksköterskeskolor

University of Agder-fakulteten för hälsa och Idrottsvetenskap

University of Agders (UiA) sjuksköterskeprogram är en omfattande, integrerad yrkesutbildning. Baserat på aktuell kunskap, professionell kondition och respekt för mänsklig anatomi och deltagande, kvalificerar studieprogrammet kandidater för att utöva medkänsla och professionellt sund omvårdnad.

det innebär att möta människors grundläggande behov, främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom, lindra smärta och säkerställa en värdig död. Kandidater som slutför programmet kommer att vara beredda att samarbeta över discipliner, interagera på alla nivåer av hälso-och sjukvård och bidra till utvecklingen av rättvisa, patientsäkra och kunskapsbaserade tjänster.

norska universitetet har en av de gratis vårdskolorna i landet och du behöver inte betala undervisning för att slutföra programmet, men du måste betala terminsavgifter som täcker kollektivtrafik och utgifter för studentföreningen.

programmets omfattning är heltid och har totalt 180 högskolepoäng. Sökande måste uppfylla antagningskraven som inkluderar behörighet för högre utbildning eller tidigare lärande och arbetslivserfarenhet samt i genomsnitt ett lägsta betyg på 3,0 på norska (393 timmar) och 3,0 i matematik (224 timmar).

Besök hemsida

University of Stavanger – Department of Health Studies

University of Stavanger är ett offentligt universitet i Norge som grundades 2005 och erbjuder undervisningsfri utbildning och omvårdnadsprogrammet här är också gratis, men du kan betala andra avgifter men ingen undervisning. Fakulteten som ger sjuksköterskeexamen och universitetet som helhet är en av de fria sjuksköterskeskolorna i världen.

Sjuksköterskeprogrammet vid universitetet i Stavanger kräver att tre års heltidsstudier ska slutföras. Ämnena inom Sjuksköterskeprogrammet är naturvetenskap (anatomi, fysiologi och patologi) och samhällsvetenskap (pedagogik, psykologi, Juridik). Sjuksköterskekompetens utvecklas i samspelet mellan teori och praktik.

formerna för arbete och undervisning varierar mellan föreläsningar, grupparbete, handledning, praktiska studier, samt simulering och kompetensutbildning i omvårdnadslaboratorierna. Under studien är det möjligt att slutföra delar av övningen utomlands.

antagningskravet för Sjuksköterskeprogrammet vid University of Stavanger är en genomsnittlig betyg på 3 eller bättre på norska (393 timmar) och en genomsnittlig betyg på 3 eller bättre i matematik (vanligt ämne 224 timmar).

Besök hemsida

Hochschule Bremen City University of Applied Sciences – fakulteten för samhällsvetenskap och mediestudier

Bremen University of Applied Sciences är ett tyskt universitet som går tillbaka till 1799 och har för närvarande cirka 9 000 studenter inskrivna i 66 utbildningsprogram inskrivna i ekonomi, omvårdnad och samhällsvetenskap.

skolan är en av de fria sjuksköterskeskolorna i världen och kursens längd är 8 terminer inklusive kandidatuppsatsen och en obligatorisk termin som spenderas i ett främmande land under termin 5.

behörighetskraven är en allmän universitetsinträdeskvalifikation eller begränsad universitetsinträdeskvalifikation eller klassificeringstest/särskild antagning.

Detta är en av de fria sjuksköterskeskolorna som tilldelar det internationella utbildningsprogrammet i omvårdnad B.Sc. och det lär ut kompetenser för egenvård och processorienterad vård av människor i alla åldrar och inom alla vårdsektorer. Kandidater kan kritiskt reflektera över sina handlingar mot bakgrund av vetenskapliga resultat, utveckla dem vidare och ta på sig nya uppgifter och utmaningar på eget initiativ.

programmet leder till två unika kvalifikationer: en kandidatexamen och statligt erkänd yrkesutbildning inom omvårdnad.

Besök hemsida

Hamburgs universitet för tillämpad vetenskap – Institutionen för omvårdnad och ledning

Institutionen för omvårdnad och ledning vid Hamburgs universitet för tillämpad vetenskap är en av de gratis sjuksköterskeskolorna som inte tar ut någon undervisning men eleverna betalar en terminsavgift på mindre än 350 EUR som går till studenttjänster och studentregering. Fakulteten erbjuder fem utbildningsprogram inklusive en Master of Science (M.Sc.) i omvårdnad och en kandidatexamen (B.Sc.) i omvårdnad som är ett kooperativt utbildningsprogram.

antagningskraven för båda programmen är olika. Anmälningskravet för en Bachelor of Science i omvårdnad inkluderar att ge en högskoleexamen och en två veckors praktik i en miljö som levererar patientvård.

behörighetskraven för M.Sc. Sjuksköterskeprogrammet innehåller en avslutad första examen eller kandidatexamen värd minst 210 poäng, en licens att träna inom något av omvårdnadsområdena, minst ett års professionell omvårdnadserfarenhet och tillhandahållande av andra dokument som ett motivationsbrev och CV.

internationella studenter kan också ansöka om något av programmen men undervisningsspråket är på tyska, så du måste vara flytande i det innan du ansöker.

Besök hemsida

arktiska universitetet i Norge-fakulteten för hälsovetenskap

på vår sista lista över gratis vårdskolor är arktiska universitetet i Norge världens nordligaste universitet och är det största forsknings-och utbildningsinstitutet i norra Skandinavien. Universitetet erbjuder både en kandidatexamen och magisterexamen i omvårdnad till inhemska och internationella studenter.

ansökan i programmet är öppen för studenter från alla samhällsskikt de skryter också av en stor internationell studentkår som går så högt som 10% av den totala studentpopulationen. Sjuksköterskeutbildningen här är utformad för att förbereda sjuksköterskor med avancerade färdigheter för att uppfylla behoven hos hälsovårdssystemet i både allmänna och specialvårdsinställningar.

Besök hemsida

dessa är alla tillgängliga gratis vårdskolor, tyvärr finns det inte många av dem, men det finns andra alternativ du kan använda för att studera gratis som jag nämnde i början av detta blogginlägg. Det finns ett antal undervisningsfria högskolor och universitet som erbjuder omvårdnadsprogram som du kan ansöka om och studera omvårdnad gratis.

de populära undervisningsfria högskolorna är:

 • Barclay College
 • Berea College
 • City College i San Francisco
 • College of Ozarks
 • Deep Springs College
 • Webb Institute
 • Alice Lloyd College

dessa högskolor erbjuder gratis utbildning och omvårdnadsprogram, du bör utnyttja möjligheten. Du kan också kolla in resurser på practical nursing agency eller du kanske vill överväga att anmäla dig till gratis online-omvårdnadskurser, även om dessa kurser inte kommer att erbjuda dig kunskap och skicklighet för att bli licensierad, praktiserande sjuksköterska men det kommer att hjälpa till att skärpa dina omvårdnadskunskaper, om du redan är i fältet, eller hjälpa dig ”testvatten” innan du går till vårdskolan.

rekommendationer

 • Top 11 omvårdnad stipendier för ensamstående mammor
 • sex typer av sjuksköterskor arbetsgivare ser fram emot att anställa
 • 13 bästa medicinska skolor i Kuba
 • Queens omvårdnad antagningskrav-allt du behöver veta
 • 11 omvårdnad stipendier för doktorander
 • fem skäl avancerade omvårdnad grader är viktiga nu mer än någonsin

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.