den dagliga driften av en restaurang är en av de många faktorer som ägaren måste hantera för att den ska fungera smidigt. Restauranger kan vara mycket upptagen, särskilt om restaurangen i fråga är en populär. Som sådan är det absolut nödvändigt att en provrestaurang har en översikt över sin dagliga verksamhetsplan för att möta denna livliga efterfrågan.

148+ gratis Restaurang mallar – ladda ner nu Adobe PDF, Microsoft Word (DOC), Microsoft Excel (XLS), Adobe Photoshop (PSD), Google Docs, Microsoft PowerPoint (PPT), Adobe InDesign (INDD & IDML), Apple (MAC) sidor, Google Sheets (kalkylblad), Microsoft Publisher, Apple (MAC) nummer, Adobe Illustrator (AI), Apple (MAC) Keynote, Google Slides, HTML5

Restaurang verksamhetsplan mall

restaurang verksamhetsplan Mall
detaljer
filformat
 • Word
 • Apple-sidor
 • Google Dokument

storlek: A4, oss

ladda ner

smidigt hantera verksamheten i din restaurangverksamhet genom att ladda ner och använda vår ”restaurang Operational Plan” Mall. Denna mall täcker grundläggande delar av affärsplanen, såsom finansiell analys, marknadsföring, teknik och så vidare. Med hjälp av denna Word-planmall kan du vara säker på att komma fram till ett välinformerat beslut om vart du vill att din restaurangverksamhet ska gå.

riktlinjer för restaurangverksamhet

detaljer
filformat
 • DOC

storlek: 133kb

ladda ner

om du vill ha en uppfattning om hur du kan skapa en effektiv verksamhetsplan för din restaurangverksamhet kan du ladda ner och hänvisa till den ovan visade operativa exempelplanmallen. Denna Pdf-fil ger tydliga och djupgående riktlinjer för verksamhetsplanen som kommer att visa sig vara till stor hjälp för dig. Kolla in det gratis nu!

Vegetarisk snabbmatrestaurang affärsplan

detaljer
filformat
 • PDF

Storlek: 37 KB

ladda ner

med en översikt kan restaurangen förbereda sig för eventuella olyckor eller olyckor som kan hända när som helst på dagen. Allt bör planeras noggrant, från ingången till köket, för att driva restaurangen som en väloljad maskin. Om restaurangen är maskinen är oljan den operativa planen. Du kan också se exempel på restaurang affärsplaner.

tillfällig Restaurang verksamhetsplan

detaljer
filformat
 • PDF

Storlek: 33 KB

ladda ner

en operationsplan är en typ av plan som involverar processen att planera strategiska mål och mål. Det är en plan som definierar milstolpar och de villkor som krävs för att uppnå de uppsatta målen. På ett sätt är det handboken för slutförandet av en strategisk plan.

när man kommer till restauranginställningen spelar operationsplanprovet en nyckelroll i framgången för den dagliga verksamheten. En restaurang verksamhetsplan presenterar information om sin dagliga verksamhet direkt från att bestämma arbetstagarens Skift, att anskaffa och förbereda de ingredienser som behövs för menyn. Det är möjligt att driva en restaurang utan en operativ plan, men det riskerar att misslyckas.

frukost Restaurang affärsplan

detaljer
filformat
 • PDF

storlek: 619 KB

ladda ner

hur man skriver en Operationsplan i 5 steg

hur man skriver en operationsplan i 5 steg

Steg 1: Börja med din strategiska Plan

som nämnts ovan består en operationsplan av strategier och mål. Du måste ha en solid och stark strategisk plan om du vill ta fram en stark och solid verksamhetsplan. För att helt enkelt sätta ihop det kommer din starka och solida strategiska plan att vara grunden där din verksamhetsplan kommer att byggas. Både den operativa planen och den strategiska planen bör fungera hand i hand för restaurangens framsteg. Om du kan identifiera ett element i din verksamhetsplan som inte passar in i din strategiska plan, bör det elementet inte vara där i första hand.

steg 2: förfina och fokusera på dina viktigaste mål

ju mer invecklad en plan är, desto mer sannolikt är det att misslyckas. En komplicerad plan följer vanligtvis för många element. Med för många element, det finns många fler faktorer för att det ska gå fel och om en sak har möjlighet att gå fel, chansen är, de kommer att gå fel. Du kan också se restaurang strategiska planer.

så mycket som möjligt, klipp av fluffen som finns i din verksamhetsplan tills bara det väsentliga är kvar. För att undvika att skriva en trasslig tome av en plan, Välj och identifiera de mål som är viktiga och fokusera på dem. Dela upp din strategiska plan i bitar så att de enkelt kan slutföras. Detta kan vara genom att dela dina smarta mål år för år. Hur som helst du gör det, bör du bestämma de viktigaste initiativen som du behöver göra för att uppnå dessa mål

steg 3: Använd ledande indikatorer och inte släpar indikatorer

dina KPI: er spelar en viktig roll för framgången med din verksamhetsplan. Det är viktigt att välja rätt. De mest effektiva mätvärdena är ledande indikatorer. Dessa indikatorer är prediktiva åtgärder som visar vad man kan förvänta sig i framtiden. Med dessa indikatorer kan du justera kursen i enlighet därmed. Eftersläpande indikatorer, den motsatta typen av indikatorer, visar att dina framsteg faller kort först efter det är för sent. Du kan också se restaurangen affärsplan prover.

steg 4: utveckla inte dina nyckeltal i vakuum

de KPI: er du väljer kommer att vägleda arbetet för alla i din restaurang under den förutsebara tidslinjen som din plan omfattar. Som sådan måste du dra nytta av en mängd olika perspektiv inom ditt team när du utvecklar dessa KPI: er. Den viktigaste punkten är att inkludera en rad perspektiv under planeringsprocessen. Ta bara inte in så många att det kan hindra effektivt beslutsfattande.

Steg 5: kommunicera, kommunicera och kommunicera!

vi har redan konstaterat att det är viktigt att få olika perspektiv från olika människor i din restaurang i planeringsprocessen. Kommunikation är en mycket viktig del av alla planeringsprocesser. Kommunikation är avgörande för att alla ska förstå varför varje specifikt mätvärde väljs, varför de spelar roll och hur de kan hjälpa organisationen att uppnå sina mål. Du kan också se Hotell affärsplaner.

kommunikation kan också hjälpa alla att förstå sina roller i restaurangens framgång. Det är svårt att överdriva vikten av teamkommunikation i planeringsprocessen. Det bör främjas oavsett vilken kanal du väljer om det är möten eller instrumentpaneler. Teammedlemmar ska kunna följa sina framsteg och prestationer på en vecka till vecka. Du kan också se catering affärsplaner.

verksamhetsplan mall för restauranger

detaljer
filformat
 • Pptx

storlek: 114kb

ladda ner

årligt urval av verksamhetsplan

detaljer
filformat
 • PDF

storlek: 34kb

ladda ner

utskrivbar Restaurang verksamhetsplan

detaljer
filformat
 • PDF

storlek: 817 KB

ladda ner

Food Truck Operational Plan prov

detaljer
filformat
 • PDF

storlek: 46kb

ladda ner

vad du ska inkludera i din restaurangs verksamhetsplan

uppgifter

en verksamhetsplan innehåller vanligtvis detaljerna om de dagliga uppgifterna och aktiviteterna som ska följas för restaurangens dagliga verksamhet. De bör skrivas på ett detaljerat sätt. Detaljerna bör innehålla detaljerna om hur man ska gå om dessa uppgifter så att det kan bli deras guide för att utföra nämnda uppgifter. Du kan också se Händelse operativa planer.

schema

förutom att ange vad som behöver göras, måste en restaurang också ange tid eller varaktighet vid vilken saker måste göras. Ett schema ger en smidigare tid att göra jobbet. Dessutom möjliggör det också ett sätt att se till att alla nödvändiga aktiviteter kan slutföras i tid. Varje droppe tid är en viktig resurs för din restaurang. Det är viktigt att hantera det, inte slösa bort det. Känn dig fri att också gå igenom våra grundläggande affärsplan mallar.

personer som tilldelats för varje uppgift

förutom några, kommer människor ofta att beeline till uppgifter som är lättare att slutföra. Vissa skulle till och med slåss om vilken person som skulle få vilket jobb. Om du inte redan har tilldelat jobb till dina anställda är chansen att liknande slagsmål kommer att bryta ut i din restaurang.

att hantera dina personalresurser är en av de viktigaste delarna för att säkerställa din restaurangs lönsamhet. Hantera dina mänskliga resurser betyder inte att tilldela folk mot sin vilja. Att hantera mänskliga resurser innebär att tilldela alla dina anställda optimalt. Se till att de jobb som dina anställda tilldelas är i linje med deras styrkor.

resurser som behövs

förutom tid och mänskliga resurser är det också viktigt att hålla reda på de materiella resurser som är tillgängliga för dig. Om du gör det kan du övervaka vilka saker som är tillgängliga och vilka inte. Genom att hantera dina resurser kan du undvika att fylla på för mycket eller fylla på för lite. I restaurangbranschen där inköp av ingredienser är som en av grunden kan detta vara mycket viktigt för att undvika att matvaror inte är tillgängliga i din restaurang.

ett sätt att övervaka framsteg

det finns bara två saker som kan hända med en plan, dvs antingen passerar eller misslyckas. Att övervaka framstegen i din plan är viktigt eftersom det är genom denna övervakning att du kan skapa en utvärdering av den övergripande planen. Denna utvärdering kommer att vara nyckeln för dig att förstå om planen fungerar eller om den inte gör det. Planeringsprocessen du för närvarande gör nu skulle förmodligen inte vara den sista. Utvärderingen du samlat in och fick från föregående planeringssession kan bli grunden som du kan bygga upp för din nästa plan. Du kan också kolla in våra Bar affärsplan mallar.

Restaurang underhåll & verksamhetsplan prov

detaljer
filformat
 • PDF

storlek: 90kb

ladda ner

Restaurang starta verksamhetsplan

detaljer
filformat
 • PDF

storlek: 2MB

ladda ner

slutsats

restaurangens verksamhetsplan kan vara din restaurangs guide för en smidig körning. Det är därför du måste starta din verksamhetsplanering genom att bygga en solid och stark strategisk plan. Den operativa planeringsprocessen bör inte göras ensam. Snarare bör det göras av tillräckligt många människor för att samla många olika perspektiv samtidigt som de inte hindrar beslutsprocessen.

det är också viktigt att övervaka och utvärdera din restaurang verksamhetsplan regelbundet för att se till att du för närvarande går i rätt riktning. Utvärderingen av din restaurangoperationsplan kan också vara ett bra verktyg för dig att använda som grund för din nästa restaurangoperationsplan. Så länge din restaurang fortsätter att ha ett företag, kommer det att vara absolut nödvändigt för dig att göra operativa planer år för år eller säsong till säsong. Du kan också se säkerhetsplaner.

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.