tämän artikkelin on kirjoittanut Saloni Surana, joka suorittaa kauppaoikeuden diplomin yrityksen sisäisille neuvonantajille LawSikho.com.

Sisällysluettelo

kansalaisjärjestö on ei-valtiollinen yhdistys, jolla on jalomielinen päämäärä, yleisen yleisön parantaminen pääsääntöisesti. Se hyvin voidaan aloittaa Trust, yleisö, tai ei-hyötyä organisaatio, riippuu toiminnan haluat yrittää. Se keskittyy kansalaisten parantamiseen oikeudenmukaisella kehittämis-ja tyytyväisyystavalla. Kaikille kansalaisjärjestöille on annettu erilaisia arviointipoikkeuksia.

rekisteröitynyt kansalaisjärjestö saa laillisen aseman ja vastaa saamastaan omaisuudesta. Esimerkiksi silloin, kun henkilö antaa varallisuutta hyväntekeväisyyssäätiölle, se hankitaan Yhdistyksen nimen alle ja hyödynnetään rahaston harjoituksissa. Rekisteröimättömässä yrityksessä edut voidaan saada kenen tahansa nimellä ja niitä voidaan käyttää omaksi edukseen.

kansalaisjärjestön perusedellytys on yksinkertaisesti se, että sen nimessä on tilikirja, jota varten nimen on oltava kirjoilla säätiönä, yhteisönä tai seg 8-järjestönä. Ilmoittautuminen on perustarve, joka tarkoittaa sitä, että NPO: lle myönnetään poikkeuslupia.

NPO: n aloittamiseksi tarvitaan nimi, jossa varat virtaavat sisään, yksinkertainen kohde ja tehtävä aloittaa NPO.

aatteellinen tehtäväni

tehtävä on oleellinen selitys, joka on tehty luonnehtimaan NPO: n perustamisen syytä. Sen on oltava kaikkea muuta kuin vaikea lausua, sen on liityttävä paikallisiin ihmisiin ja keskityttävä yksilöihin ja tuotava palvonnan ja kuulumisen tunne jokaiselle siihen liittyvälle yksilölle, suorasukaisesti tai etäisesti. Sen on oltava selkeä, ytimekäs ja olennainen. Sen on liikuttava ja näytettävä mallia aivoille.

minun ei-hyötymistehtäväni on –

antaa hussejen kokemus kielletyille.

” TUNNE, SPLASH, ILOITSE!”

Rakenna voittoa tavoittelematon johtoryhmä

huippusuoritetun pääryhmän muokkaaminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Alati kehittyväksi seuraksi meillä on uskoa lähentyä parhaiden kanssa, uskoutua ryhmällesi ja antaa heidän valita. Dynaaminen voima on ainoa keino saada ihminen tunnustamaan piilevä kykynsä, tekemään heistä vastuullisia ja auttamaan heitä kehittymään. Ryhmän täytyy jakaa visio siitä, että saavuttaisiin yhdessä merkittävämpien patsaiden luo uskaltamalla kiviä etenemään yksitellen, yhdessä.

aloitusseikkailuna meille tulee tarve rekrytoida uusia ja varamiehiä, jotka voidaan kirjata sisään, ei niin kaukaisessa tulevaisuudessa. Sellainen kuuluvuus, innokkuus, ja innostus, että tuoreilla on hyötyä liiketoiminnan rakenne sekä lisätä heidän itsetuntemusta ja huomattavaa kehitystä kansakunnan luotettava nuoriso. Tutkimusmatkamme on koulutettu ja laajennetaan muiden hallintoon ja ryhmärakentamiseen, jotta voidaan vastata ei-hyödyttävien leader-ryhmien yksinäisiin tarpeisiin.

kun leader-ryhmä on selvillä työstään, sen on selvitettävä, mitä työtä se tekee kyseisessä työssä. Tietyissä kysymyksissä ryhmän tehtävänä on antaa panoksensa valintaan, jonka tekemisestä toinen henkilö (joko puheenjohtaja tai muu henkilö tai ryhmä) on vastuussa. Muiden kohdalla ryhmä voi tyytyä itse valintaan. On todennäköistä, että ryhmän työtä kontrastina tarve, tai jopa nimenomainen osat tarpeen sisällä, joten eteneminen selittää, mitä työtä ryhmä pelaa on perus parantaa ryhmän aikaa yhdessä.

pari erityisesti käsiteltävää vinkkiä ovat – lupaa värvätä, suunnitella, ylläpitää ja edistää kaikkia ihmisiä, lisätä epätasapainoa ja valmiuksia kaikissa ihmisissä ja opettaa dynaamisia asiantuntijoita kaikissa yksilöissä.

päästä vauhtiin online-Varainhankintatyökaluilla

ei ole mystisiä helppoja reittejä. Menetelmämme toimivat jonkin ajan kuluttua ja asettavat yhdistyksesi paikkaan, jossa voit voittaa. Tässä virtuaalisessa ja julkisella areenalla piirtämisessä on olennaista levittää verkossa mindfulnessia yhdistyksestä, sen päätavoitteesta, visiosta ja tavoitteista. Yhdistyksen läsnäolo sosiaalisissa vaiheissa, kuten Facebook, Instagram, twitter, lähilehdet, esittelevät ted-puheita, vierailevat lähikouluissa, laitoksissa ja yliopistoissa levittämässä mindfulnessia tällaisen yhdistyksen varastotilatarpeesta.

yksi asia on muistettava, että kannanotot lahjoittajia kohtaan. Lähetä heille palautetta, ilmaise kiitollisuutesi heitä kohtaan ja arvosta heitä sitoutumisesta.

eteneminen on kohtalaista kuitenkin yksilöllisesti, pyrkimykset tarkistavat ja tekevät jokaisesta etenemisestä edullisen.

laillisesti perustettava yleishyödyllinen järjestö

edetäksesi voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen aloittamisessa sinun täytyy tarkistaa luonnos virallisesta seuraamuksestasi. Liittymissopimuksenne luonnehtii uutta hyväntekeväisyyttänne lailliseksi aineeksi. Tutkittuaan valtion lakeja, vain täydentää konsolidointi arkisto mukana olevat tiedot:

 • yhdistyksenne laillinen nimi
 • sen toiminta-alue
 • jokaisen luottamushenkilön tai hallituksen jäsenten nimet ja osoitteet

jokaisen järjestyssäännöissä erotetun hallituksen jäsenen on allekirjoitettava fuse: n pykälä. Esitä tämä raportti valtiosi ulkoministerille, – ja olet laillisesti sulauttanut voittoa tavoittelemattoman yhdistyksesi!

verolait

Intian verolait, jotka vaikuttavat ei-tulovetoisiin yhdistyksiin (NPO), ovat kuin muiden Ward-Maiden arviointilait.

tiettyjen nimenomaisia tehtäviä suorittavien NPO: iden palkka ei kuulu yhtiön vuotuisen veron piiriin, ja siinä kehotetaan, että epäolennainen liikepalkasta aiheutuu rasite erityistilanteissa.

Intia alistaa myös tiettyjen kauppatavaroiden ja yritysten kaupat tuotteiden ja hallinnon tullien (GST) alaisuuteen. Koulutus-ja sairaanhoitohallinnot ovat GST: n mukaan synninpäästöjä. Hinnat nousevat 5 prosentista 28 prosenttiin, ja useimmat tuotteet ja hankkeet veloitetaan 18 prosentista. GST-mielenosoitus (2017) tuli voimaan 1.heinäkuuta 2017.

henkilöverolaki ja yhtiöverolaki antavat veronalennuksia maksajille. NPO: iden toimittamat käytettävissä olevat hallinnot (lukuun ottamatta niitä, jotka on kielletty ”negatiivisen alasajon” yhteydessä) altistuivat aiemmin tukimaksulle, jonka reunaehtojen ulkopuolelle jättämisen raja oli 1 miljoonaa INR. GST: n mukaan reunaestoraja on laajennettu 2 miljoonaan INR: ään.

vihdoinkin lievitystyöhön ja avustustarvikkeiden hajauttamiseen rahattomille liittyvät NPO: t ovat 100-prosenttisesti pois intialaisten perinteiden velvollisuudesta tuoda maahan tavaroita, kuten ruokaa, lääkkeitä, vaatteita ja peitteitä. Myös erilaisia poissulkemisia voi olla saatavilla. Jotkin asiaa koskevat lait / päätöslauselmat sisältävät Intian perustuslain, Personal Tax Act, Indian Organizations Act, Social orders Guideline Act ja erilaiset muutokset.

Write Your New Nonprofit ’ s Gylaws

Gylaws on yksi merkittävimmistä edistysaskeleista luotettavan yhdistyksen luomiseksi, joka vaikuttaa molempiin, sisäkulttuuriin ja kykyihin siihen, mitä niistä on tehty.

Täydelliset seisomissäännöt ovat keskeinen osa muiden kuin etuuksien hoitamista, sen tehtävien valvomista ja vankan vertailupisteen asettamista – ja niitä tarvitaan myös maksun poissulkemiseksi 501(c)(3) – statuksesta.

ei ole läpitunkematonta lokeroa, mutta silti huolelliset edellytykset sille, miten yhdistys toimii.

 1. henkilöstön tehtävien määrittely.
 2. tehtävän, vision, tavoitteen artikulaatio.
 3. toiminta aikoo saapua massoihin.
 4. strategiset, rahalliset ja yhteiskunnalliset linjaukset.
 5. menettelyt paikallisten lakien korjaamiseksi.
 6. Rahasuunnitelmien ja julistusten tekeminen eksplisiittisten aikakausien jälkeen, niiden purkaminen ja kaikista eniten arvostaminen.

nämä voivat muuttua, koska suuri yleisö on ainutlaatuinen paikka ja kuviot, ajattelu, herkkyydet muuttuvat ajan ja tarpeiden myötä.

hae ja saa 501(C)(3)-statusta

501(c)(3)—statuksen hakeminen ja saaminen on tapa taata asema viranomaisena ei-etuusyhdistyksenä-täydennettynä maksuttomuudella ja johdannaisilla antajille.

valtioneuvoston 501(c) (3) soveltamistoimenpide on välttämätön kaikille ei-etuusyhdistyksille. Se on yleensä ikävä ja vaatii jonkin verran suunnittelua, mutta se ei ole lähellä yhtä pelottava kuin sama määrä hyväksymisiä.

merkittävimpiä yrityksiä, jotka liittyvät 501(c)(3) maksun ulkopuolelle jäävän aseman hakemiseen, ovat:

 • arkistointi artikkeleita konsolidointi oman valtion
 • Receiving an IRS manager tunnistettavissa todiste numero
 • Preparing your local laws, administration structures, and introduction programming
 • Completing the extensive IRS structure 1023
 • tutkiminen ja suostuminen eri valtion tason edellytykset

yhdistyksesi ei välttämättä saa pitkään aikaan 501(C)(3)-statusta edes sen jälkeen, kun olet hakenut vapautusta etuusmaksusta. On olemassa strategioita, jotka käsittelevät ei-etuja tässä tilanteessa, joten voit vapaasti aloittaa piirustus osatekijöiden ja nostaa varoja – yksinkertaisesti varmista noudattaa kaikkia aineellisia hallituksen ja valtion pyytämällä ja maksu lakeja samaan aikaan.

johtopäätös

ei-hyötyyhdistys on vaikea alku alkuun, mutta on kuitenkin taloudellisesti kehittyvän kansakunnan lopullinen kohtalo. Ryhmän tulee olla hyvin tunnistettavissa yhdistyksen pisteillä ja auttaa sitä kehittymään kaikissa vaiheissa. Yhdistyksen järjestämisen, toteuttamisen ja käytön tulee olla kaikkialla järjestettyä ja lain silmissä ja toimialueella. Intian laillinen kehys antaa äärimmäisen huolia NPO ja antaa jättimäinen merkitys ja tapoja kehittää yhdistysten myöhemmin tehdä muutoksia verohelpotuksia, kehitystä, ja tyytyväisyys segmentin kokonaisuudessaan.

 • https://www.cof.org/country-notes/nonprofit-law-india
 • https://snowballfundraising.com/starting-a-nonprofit-checklist/#:~:text=as%20it%20grows.-,4., voittoa tavoittelematon%20as % 20a % 20lainsäädäntö%20entiteetti.
 • https://www.arushi-india.org/about-us.php
 • https://doublethedonation.com/tips/top-online-donation-tools/
 • https://www.smilefoundationindia.org/aboutus.html

Books and undertakings Referred

 • the Networked Non Profit by Randi Zuckerberg
 • Charity Case by Dan Pallotta
 • the Companies Act
 • the Constitution of India

Lawsikho-kurssien opiskelijat tuottavat säännöllisesti kirjoitustehtäviä ja tekevät käytännön harjoituksia osana kurssityötään ja kehittävät itseään reaaliaikaisesti elämän käytännön taito.

LawSikho on perustanut telegram-ryhmän, jonka tarkoituksena on vaihtaa oikeudellista tietoa, lähetteitä ja erilaisia mahdollisuuksia. Voit klikata tätä linkkiä ja liittyä:

Seuraa meitä Instagram ja tilaa YouTube-kanavallemme lisää hämmästyttävää oikeudellista sisältöä.

Articles

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.