voi olla tiedossa, että suunnittelulupa umpeutuu.

 Suunnitteluluvan voimassaolo päättyy Croft-arkkitehtuuriin

yleisesti ottaen, ellei suunnitteluviranomainen muuta ilmoita suunnittelulupailmoituksessa, sinulla on 3 vuotta suunnitteluluvan myöntämispäivästä aikaa aloittaa kehitystyö.

näin ei aina ollut, ja ennen vuoden 1968 Asemakaavalain tuomia säännöksiä tällaista rajoitusta ei ollut. Tämä johti monien myönnettyjen suunnittelulupien kasautumiseen, joihin ei koskaan ryhdytty ja jotka siksi ratkaistiin lakimuutoksella.

suunnitteluluvan toteuttaminen

suunnitteluluvan toteuttamatta jättäminen ennen sen voimassaolon päättymistä tarkoittaa sitä, että suunnittelulupaa on haettava uudelleen. Mitä suunnitteluluvan toteuttaminen siis tarkoittaa?

vastaus tähän sisältyy yksityiskohtaisesti Asemakaavalain pykälään 56, jossa korostetaan, että kehittäminen aloitetaan aikaisintaan silloin, kun kehittämiseen liittyvä ”aineellinen operaatio” aloitetaan.

”Materiaalioperaatio” on selitetty tarkoittavan jotain seuraavista:

  • rakennusta pystytettäessä tehtävät rakennustyöt;
  • rakennuksen Purkutyöt;
  • kaivannon kaivaminen, jossa on rakennuksen perustukset tai osa perustuksista;
  • maanalaisen pää-tai putken laskeminen rakennuksen tai sen osan perustuksiin tai edellä mainittuun kaivantoon;
  • kaikki tien tai tien osan rakentamisen tai rakentamisen yhteydessä tehtävät toimet;
  • minkä tahansa aineellisen kehityksen muodostavan maan käytön muutokset.

on oltava tietoinen siitä, että paikallisviranomaiset voivat tarvittaessa antaa valmistumisilmoituksen, jossa ne voivat ilmoittaa, että suunnittelulupa lakkaa olemasta voimassa aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua ilmoituksen antamispäivästä.

Kaavoituslupa on hieman erilainen…

kaavoitusluvalla kaavoitusluvan myöntämispäivästä on kolme vuotta aikaa esittää kaavaan varatut asiat, minkä jälkeen hyväksyntä on voimassa vielä 2 vuotta. Siksi hahmoteltavien suunnittelulupien kanssa sinulla on aikaa jopa 5 vuotta ennen kuin toteutusta tarvitaan.

Articles

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.