neefektivní vytápění ve vaší domácnosti může způsobit více problémů, než si dokážete představit. Jedním z těchto problémů by bylo mít rampouchy visící podél okraje vaší střechy. I když se tyto rampouchy mohou zdát jako roztomilé střešní dekorace, to jsou známky toho, že máte problémy se střechou. Kromě toho mohou velké rampouchy způsobit vážná zranění, pokud se někdy odlomí a zasáhnou lidi níže.

v zásadě lze rampouchy nalézt na domech, kde je podél střešní plochy nesprávné větrání a izolace. Takže, co způsobuje, že se tyto rampouchy tvoří na vaší střeše?

když přijde zima a sníh se hromadí na střeše vašeho domu, roztaví se a stéká do vašich okapů. Jak stékají, může dojít k opětovnému zmrazení a tím k tvorbě rampouchů. Tyto rampouchy se tvoří kvůli různým faktorům.

jedním z těchto faktorů je nedostatečná izolace v podkroví. Pokud se teplota v podkroví zahřeje, roztaví sníh na střeše. Jakmile voda dosáhne žlabu (který má nižší teplotu, protože není ohříván vzduchem v podkroví), zamrzne. Tyto pevné rampouchy se promění v ledovou přehradu. Cyklus pokračuje dál a dál. Další sníh se roztaje na střeše a stéká dolů a hromadí se na okapech.

tyto ledové přehrady vytvoří tlak na vaše šindele a poškodí je. Ledová přehrada nutí vodu zpět nahoru. Voda pak může prosakovat pod šindele. Existují dokonce časy, kdy voda prosakuje do stropu nebo stěn ve vašem domě. Tyto ledové přehrady, proto, nepřímo způsobuje více než poškození střechy, ale také strukturální poškození, pokud není zaškrtnuto.

kromě nesprávné izolace je jednou z příčin problému také nedostatečné větrání podkroví. Správné větrání umožňuje správný transport horkého vzduchu do chladnějších oblastí. Jedním z kořenů problému je také utěsnění vzduchu mezi podkrovím a klimatizovaným prostorem.

nebezpečí rampouchy

je důležité řešit rampouchy formace podél boku střechy. Kromě toho, že jsou indikací k střešní krytiny a ventilace problémy, mohou způsobit vážné škody a zranění příliš.

  • strukturální poškození
  • zranění padajícími rampouchy
  • hnijící dřevo
  • poškození barvy

řešení problémů s rampouchem

hlavním řešením problémů s rampouchem je řešení ventilace v podkroví. V zásadě se musíte ujistit, že vaše střecha je studená. To znamená, že se musíte vyhnout úniku horkého vzduchu z obytného prostoru do podkroví. Musíte si být jisti, že izolace, kterou jste zavedli, je dostatečná a zajištěna na místě.

ačkoli to není řešení, odstranění sněhu ze střechy je skvělou preventivní metodou. Pokud není sníh, nic se nemůže roztavit. To je však jen krátkodobé řešení.

je velmi vhodné, abyste se obrátili na profesionální střešní společnost, abyste zajistili správnou izolaci a větrání střechy. Toto dlouhodobé řešení je mnohem lepší, než se snažit odstranit rampouchy na střeše. Nejen, že to představuje riziko pro vaši bezpečnost, může to také poškodit vaši střechu. Pro více informací o prevenci rampouchy na střeše, a pro cenovou nabídku na všechny služby opravy střechy, které mohou vyžadovat, kontaktujte Cherry & Clark zastřešení dnes.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.