co znamená výměna smluv?

jednoduše řečeno, když kupujete dům nebo nemovitost, kupující i prodávající podepisují identické kontakty a advokáti si je vyměňují.

to se může stát pouze tehdy, když všechny průzkumy a vyhledávání byly provedeny váš advokát. Pokud se vyskytnou nějaké právní problémy týkající se nemovitosti, advokát zajistí, aby byly vyřešeny před umožněním výměny. Poté je datum, cena a podmínky, za kterých je nemovitost převzata, formálně dohodnuty a jsou právně závazné ode dne výměny smluv.

k tomuto datu je záloha obvykle zaplacena advokátovi kupujícím. Advokát zajistí, aby smlouva byla řádně vypracována, aby chránila vaši pozici. Zařídí také datum, na kterém se kupující i prodávající dohodnou na dokončení nákupu-den, kdy peníze změní ruce a dostanete klíče.

pokud prodáváte svůj majetek, váš právník zkontroluje, zda má správné bankovní údaje.

během této doby mezi výměnou a dokončením by kupující i prodávající měli začít provádět nezbytná opatření pro přesun, např. uspořádání stěhovacích vozů, zajištění jejich zabalení a přípravy a měli by provádět konečné odečty.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.